brand

MAZDA 3 2024

31.500 €

Date masina

 • Brand
  MAZDA
 • Model
  3
 • Anul fabricatiei
  2024
 • Rulaj
  7.542 KM
 • Pret
  31.500
 • Capacitate cilindrica
  2.000 CM3
 • Combustibil
  hibrid
 • Caroserie
  sedan
 • Cutie de viteze
  automata
 • Norma de poluare
  nespecificata
 • Masina gasita pe
  olx.ro
 • Vechime anunţ
  73 zile
 • ID anunţ
  WhcKe0

Descriere

descrierejante aliaj 18" cu pneuri 215/45 r18 scaune față încălzite acces fără cheie (smart key) climatizare automată pe două zone încărcare wireless pentru telefonul mobil oglindă interioară electrocromă oglinzi exterioare electrice, încălzite, electrocrome, rabatabile cu semnalizator integrat senzori de parcare față-spate senzori de ploaie sistem audio (am/fm/dab) cu 8 difuzoare și porturi usb-c transmisie automată în 6-trepte oglinzi exterioare cu funcție de memorie tapițerie piele, scaun șofer reglabil electric cu funcție de memorie, banchetă spate rabatabilă asimetric, scaune față încălzite panou portieră cu tapițerie din piele sintetică parbriz degivrat în zona ștergătoarelor volan îmbrăcat în piele și încălzit cli­ma­ti­zare auto­ma­tă pe două zone mâ­ner asis­ten­ță pen­tru pa­sa­ge­rii mâ­ner asis­ten­ță pen­tru pa­sa­ge­rul din față blo­care auto­ma­tă a uși­lor g-vec­to­ring con­trol(gvc) oglin­dă in­te­rioară elec­tro­cro­mă in­di­ca­tor al trep­tei de vi­te­ză pen­tru trans­mi­sia auto­ma­tă co­ti­e­ră cen­tra­lă spa­te con­so­lă cen­tra­lă cu mâ­ner schim­bă­tor cu inel de cu­loare des­chi­să, ca­pac su­port pahar pia­no bla­ck și con­so­lă cen­tra­lă spa­te com­par­ti­men­ta­tă sen­zor de umi­di­ta­te câr­lig pen­tru hai­ne pen­tru pa­sa­ge­rii din spa­te cu­tie de mo­ne­de pa­nou cen­tral de bord cu ma­te­ri­al tip pie­le și or­na­men­te cro­ma­te se­lec­tor mod de con­dus frâ­nă de par­care elec­tri­că cu func­ție auto hold inel buton por­nire mo­tor de cu­loare nea­gră spa­țiu odih­nă pi­cior pen­tru șo­fer co­ti­e­ră cen­tra­lă față spă­tar sca­un șo­fer re­gla­bil tor­pe­dou ilu­mi­nat oglin­dă re­tro­vi­zoare elec­tro­cro­mă cu re­glare ma­nu­a­lă butoa­ne re­glaj în­că­l­zire de cu­loare des­chi­să pa­nou cen­tral de bord cu ma­te­ri­al tip pie­le și or­na­men­te cro­ma­te lu­mi­nă in­te­rioară cu spo­turi, tip led în față lu­mi­nă in­te­rioară fron­ta­lă cu led lu­mi­nă in­te­rioară spa­te cu led lu­mini in­te­rioare (in­trare ilu­mi­na­tă) pro­tec­ție la ge­nunchi (con­so­lă cen­tra­lă) vo­lan îm­bră­cat în pie­le cu­tie de de­po­zi­tare pen­tru ba­ga­je in­di­ca­toare cu gra­da­ție blo­care cen­tra­li­za­tă a uși­lor buton blo­care cen­tra­li­za­tă a uși­lor (șo­fer) pri­ză de 12 volți gea­muri elec­tri­ce față-spa­te gea­muri elec­tri­ce față-spa­te cu func­ție one to­u­ch con­so­lă spa­te te­ti­e­re ban­che­tă re­gla­bi­le pe ver­ti­ca­lă te­ti­e­re ban­che­tă spa­te re­gla­bi­le pe înăl­ți­me buton por­nire-oprire mo­tot vo­lan cu co­menzi au­dio & blu­e­to­o­th con­troa­le pe vo­lan lu­mi­na­te, cu butoa­ne ne­gre vo­lan te­le­s­co­pic com­pu­ter de bord i-stop sis­tem mo­ni­to­ri­zare unghi mort (bsm) cu asis­ten­ță la de­pla­sarea în mar­șarier (rcta) pi­lot auto­mat sis­tem aler­tă dis­tan­ță și vi­te­ză (das) sis­tem aler­tă șo­fer (daa) sen­zori de ploa­ie și de lu­mi­nă sis­tem ape­lare de ur­gen­ță e-call sis­tem de imo­bi­li­zare mo­tor asis­ten­ță in­te­li­gen­tă la vi­te­ză (isa) air­bag ge­nunchi pen­tru șo­fer sis­tem de asis­ten­ță la pără­sirea ben­zii de ru­lare (las) pi­lot auto­mat adap­tiv (mrcc), gamă com­ple­ta co­mu­ta­tor de dezac­ti­vare air­bag pa­sa­ger sem­nal pa­siv de co­li­ziu­ne, aver­ti­zare și frâ­nare sis­tem de în­tre­ru­pe­re a ali­men­tării cu car­burant în caz de ac­ci­dent cen­turi de si­guran­ță pre­ten­sio­na­te sis­tem de aver­ti­zare pen­tru cen­turi­le de si­guran­ță sis­tem mo­ni­to­ri­zare pre­siu­ne pne­ kit de re­para­ție an­ve­lo­pe co­nec­ti­vi­ta­te blu­e­to­o­th ra­dio cu re­cep­ție di­gi­ta­lă dab sis­tem de co­nec­ti­vi­ta­te mazda & dis­play cen­tral de 10" sis­tem de na­vi­ga­ție mazda head up dis­play pro­iec­tat pe par­briz ap­ple car­play & an­dro­id auto wire­less sis­tem au­dio (am/fm/dab) cu 8 di­fu­zoare și por­turi usb-c în­căr­care wire­less pen­tru te­le­fo­nul mo­bil